איחוד דרך האבות

הפקה עבור איחוד דרך האבות בימוי: אברהם פריד \\ צילום ועריכת אפטר: ליאור לינר

...רגע, יש עוד

נווה תלאות | יונתן רזאל
2016
ZES | OAK 2.0
2016
המסע אל צדיקי עולם של בית הבעל שם טוב
2016
פתיח לתוכנית אסטלה בערוץ האוכל
2016
מחקר בדקה | המכון הישראלי לדמוקרטיה
2017
מדד הדמוקרטיה 2016
2016
אהרון רזאל \\ המארז ii
2016
ארצפת | חופשה לנשמה
2017
כרמי אור הגנוז \\ חופשא דקדושא
2017
Fiesta de עיריית ירושלים | העירה
2016
!עלה למעלה, עלה