איחוד דרך האבות

הפקה עבור איחוד דרך האבות בימוי: אברהם פריד \\ צילום ועריכת אפטר: ליאור לינר

...רגע, יש עוד

ארצפת | חופשה לנשמה
2017
מחקר בדקה | המכון הישראלי לדמוקרטיה
2017
מדד הדמוקרטיה 2016
2016
אהרון רזאל \\ המארז ii
2016
פתיח לתוכנית אסטלה בערוץ האוכל
2016
כרמי אור הגנוז \\ חופשא דקדושא
2017
Fiesta de עיריית ירושלים | העירה
2016
מרוץ לילה | מכביה | עיריית ירושלים
2016
נווה תלאות | יונתן רזאל
2016
ZES | OAK 2.0
2016
!עלה למעלה, עלה