...רגע, יש עוד

ארצפת | חופשה לנשמה
2017
נווה תלאות | יונתן רזאל
2016
המסע אל צדיקי עולם של בית הבעל שם טוב
2016
מרתון ירושלים 2017 \\ פרומו רשת
2017
אהרון רזאל \\ המארז ii
2016
מדד הדמוקרטיה 2016
2016
איחוד דרך האבות
2016
פתיח לתוכנית אסטלה בערוץ האוכל
2016
Fiesta de עיריית ירושלים | העירה
2016
מחקר בדקה | המכון הישראלי לדמוקרטיה
2017
!עלה למעלה, עלה