הפקה: אלטרנטיבה 1
צילום ועריכה VFX: ליאור לינר
סאונד: רון בננו

...רגע, יש עוד

אירועי צמאה תשע"ח בבנייני האומה!
2017
מחקר בדקה | המכון הישראלי לדמוקרטיה
2017
ארצפת | חופשה לנשמה
2017
The best way to experience Israel
2017
מרוץ לילה | מכביה | עיריית ירושלים
2016
מדד הדמוקרטיה 2016
2016
נווה תלאות | יונתן רזאל
2016
אהרון רזאל \\ המארז ii
2016
קמפיין אילתים אוהבים לארח
2017
מרתון ירושלים 2017 \\ פרומו רשת
2017
!עלה למעלה, עלה