Fiesta de עיריית ירושלים | העירה

הפקה עבור עיריית ירושלים מתחם הבילווים | חגיגת קיץ עולמית במרכז ירושלים בכיכובו של קובי מאור בימוי והפקה: יניב בן-חקון\דן בן-חקון צילום\עריכה ואפטר: ליאור לינר

...רגע, יש עוד

אהרון רזאל \\ המארז ii
2016
דלתות רוקסטון | תשדיר חסות
2017
מרתון ירושלים 2017 \\ פרומו רשת
2017
איחוד דרך האבות
2016
נווה תלאות | יונתן רזאל
2016
המסע אל צדיקי עולם של בית הבעל שם טוב
2016
מרוץ לילה | מכביה | עיריית ירושלים
2016
כרמי אור הגנוז \\ חופשא דקדושא
2017
פתיח לתוכנית אסטלה בערוץ האוכל
2016
ZES | OAK 2.0
2016
!עלה למעלה, עלה